Skip to main content

Posts

Featured

Thi ca và tình yêu của cuộc đời rộng rãi

Tự do như thơ ca, hào phóng như thơ ca. Đó là những cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất tôi có được từ trước đến nay, ở đây, nơi tôi đang sống cùng gia đình nhỏ và những muà đang trôi qua, xa xôi với đất mẹ Việt Nam. 
Tôi có những người bạn và sự hiểu biết giàu có hơn, rộng rãi hơn. Từ chữ, sự không phân biệt nào, chúng tôi tụ lại với nhau và nhiều hoạt động tích cực cho một thế giới tốt đẹp hơn, cộng đồng lành mạnh hơn. 
Hoà bình là cho tất cả mọi người. Thi ca làm được điều ấy. Nghệ thuật tử tế làm được điều ấy. 


Với nhà thơ Sudan Alhadi Adam 
Với nhà thơ Thuỵ Điển Katinka 
Đọc thơ tại Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Ả rập 
Đọc thơ cùng 10 nhà thơ khác được tổ chức bởi AFIIP Latest Posts

Một bài thơ của mùa thu

chùm thơ của tháng 8

Enough! Enough. The addiction of gunpowder!

Poésie de KATINKA ZIESEMER

Poésie de Jah Mae Kân

La soirée de Poésie Multil Culturelle, Như Quỳnh de Prelle đọc thơ tại Brussels,

Thơ Lê Thanh My

Thơ Như Quỳnh de Prelle